KACZYCE – ELKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 4,48kW

PRUCHNA – ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 10kW

INVERTER

LICZNIK ZE

BILANS

RUDZICA – ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 3kW

ZEBRZYDOWICE – INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 5,6kV